Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informujemy, że na stronie wykorzystywane są technologie internetowe bazujące na Cookies w celu poprawy jakości strony www, mierzeniu jej efektywności oraz statystyk. Nie zbieramy danych osobowych ani innych prywatnych danych poza adresem IP oraz kilkoma innymi parametrami technicznymi, które wykorzystujemy jedynie w celu poprawy doświadczeń użytkowników z naszą stroną www.

 

Wszelkie dane wykorzystywane za pomocą Cookies mają na celu dostarczenie adekwatnych treści użytkownikom WWW.

 

Używamy statystyk internetowych dt. ruchu na stronie oraz śledzimy statystyki konwersji z różnych kampanii internetowych.

 

Podawane w formularzach dane takie jak adres email nie są udostępniane osobom lub firmom trzecim oraz nie są przechowywane w naszej bazie danych.

Wszelkie zdjęcia oraz treści publikowane na stronie www.salonurodyelegante.pl, łącznie z kodem źródłowym strony www.salonurodyelegante.pl są wyłączną własnością Salonu Urody Elegante i nie mogą być wykorzystywane bez naszej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.